دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۱۰ مرداد , ۱۳۹۴
نویسنده : ehsan zarei

کلاس کارآفرینی استاد حیدری روزهای   یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲/۰۵/۹۴ برگزار نمیگردد.

کلاس جبرانی آن روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۰۵/۹۴ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ کلاس  100برگزار میگردد.

نظر بدهید