دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۱۹ مهر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

به اطلاع دانشجویان درس  وصایا امام(استاد جمال گوهری) می رساند:

کلاس فوق از روزهای سه شنبه به روز یکشنبه ساعت ۱۴:۴۵ الی۱۶:۱۵ درساختمان آموزشی۲(روبرو حوزه علمیه) موکول شد.

نظر بدهید