دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۵ اردیبهشت , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح استاد زارع شهریاری روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰ در کلاس ۱۰۱ برگزار می گردد.

نظر بدهید