دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۱۷ خرداد , ۱۳۹۴
نویسنده : ehsan zarei

امتحان کتبی و شفاهی قرآن کریم استاد شمس روز شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۰ صبح برگزار میگردد.

لازم به ذکر است در صورت نبودن دانشجو موجب حذف درس میگردد.

نظر بدهید