دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۳ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان میانترم معادلات دیفرانسیل استاد شعبانی روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱ ساعت ۱۳:۰۰ کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد.

در صورت غیبت نمره صفر لحاظ می شود.

نظر بدهید