دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۴
نویسنده : ehsan zarei

کلاس آزمایشگاه استاد هدایتیان به ترتیب ذیل در کلاس سایت  ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰ برگزار میگردد.

  1. مقاومت مصالح                 دوشنبه      مورخ ۹۴/۰۳/۰۴
  2. هیدرولیک وپنوماتیک         شنبه         مورخ ۹۴/۰۳/۰۹
نظر بدهید