دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : یکشنبه ۱ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۷ مرداد , ۱۳۹۴
نویسنده : روابط عمومی واحد اسدآباد

   جلسه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد با موضوع

" شرایط ولی فقیه"

برگزار خواهد شد.
   مکان: نمازخانه ساختمان آموزشی شهید احمدی روشن
   زمان: دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۴ ساعت پانزده و سی دقیقه
   از کلیه اساتید بسیحی دعوت می شود در جلسه یاد شده حضور به هم رسانند.

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

نظر بدهید