دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : یکشنبه ۱ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

Picture1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد در سال ۱۳۸۴ تأسیس شد و با پذیرش ۴۷ دانشجو در ۳ رشته فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون :

رتبه و امتیاز : واحد متوسط ، #

تعداد دانشجو ۱۲۰۰: # / تعداد فارغ التحصیل ۱۲۴۷ : #

تعداد رشته کاردانی ۱۲: # – تعداد رشته کارشناسی ۸: # – تعداد رشته ارشد در دست اقدام : # – تعداد رشته دکترا : #

تعداد اعضای هیأت علمی ؛ تمام وقت ۱۲ : # – نیمه وقت : # – حق التدریس  ۱۰۰: # / تعداد پرسنل ۱۷ : #

 

———————————————————————————————————-

نشانی : اسدآباد، خیابان امام خمینی (ره)، روبروی دفتر امام جمعه

کد پستی : ۳۸۸۵۸-۶۵۴۱۸ / صندوق پستی : # / تلفن : # (#)

وب سایت : www.iauas.ac.ir