دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۳۰ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۱۳ آبان , ۱۳۹۴
نویسنده : روابط عمومی واحد اسدآباد

توجه    توجه توجه    توجه توجه    توجه توجه    توجه توجه    توجه

ثبت نام مسابقات قرآن و عترت(ع) و جشنواره هنر و ادبیات دینی پزوهشی آغاز شد.

محل ثبت نام:ساختمان آموزشی – دفتر فرهنگ اسلامی

قرآن و عترت دانشگاه دانشگاه جشنواره هنر

نظر بدهید