دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۳۰ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۱۷ آبان , ۱۳۹۴
نویسنده : روابط عمومی واحد اسدآباد

دهمین نمایشگاه الکامپ همدان از دهم الی پانزدهم آبانماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان برگزار گردید و خودوری زائر بر برقی آدراپانا به عنوان دستاورد پژوهشی واحد اسدآباد، مورد استقبال کم نظیر بازدید کنندگان قرار گرفت.
مهندس مهدی عسگری کیا، مدیر پژوهش واحد اسدآباد ، توانمند سازی شرکت کنندگان در نمایشگاه را، کمترین دستاورد نمایشگاه هائی از این دست بر شمرد و عنوان کرد: طرح خودروی زائربر برقی آدراپانا از نوع طرح های دانش بنیان است که با هدایت و حمایت دکتر ایرج حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد و اصرار ایشان بر بومی سازی دانش، تحقق یافته است.

IMG_1884
مسئول غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در دهمین نمایشگاه الکامپ متذکر گردید: نگاه ریاست واحد اسدآباد تمرکز بر اجرائی کردن منویات ریاست عالیه دانشگاه آزاد در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان است .
از نکات ویژه این نمایشگاه، حضور انحصاری مهندس نیکبخت استاندار محترم همدان و جناب آقای الهی تبار، معاونت سیاسی امنیتی استانداری همدان، در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان بود که پروژه آدراپانا را مورد توجه ویژه قرار دادند.

IMG_1883

 

نظر بدهید