دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : یکشنبه ۱ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

 

PublicRelation_5802

 

روابط عمومی و پاسخگویی به نیازها

با توجه به اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه برای تبادل اطلاعات و آگاهی ها و لزوم هماهنگی روابط عمومی ها با سازمانها و ادارات و نهادها در جهت ارج نهادن و تکریم ارباب رجوع ، نیاز به همکاری متقابل میان اداره روابط عمومی با مسئولان ، اساتید و دانشجویان کاملاً محسوس می باشد .

روابط عمومی ها از یک سو چشم و گوش یک سازمان تلقی می شوند و از سوی دیگر هدف و رسالت اجتماعی و حاصل فعالیتهای موسسه متبوع را به دیگران انتقال و اشاعه می دهند .

اهم وظایف روابط عمومی به شرح زیر است :

۱- فراهم نمودن زمینه به منظور آگاه ساختن دانشجویان و کارکنان اعضاء هیئت علمی و غیر علمی دانشگاه از فلسفه وجودی واحد از طریق برنامه های تبلیغاتی ، روزنامه ها و انتشارات طبق راهنمایی های مقام مافوق .

۲- جمع آوری اطلاعات ، آمار و اخبار مربوط به اقدامات واحد و انتشار آنها به منظور آگاهی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی از پیشرفتها و فعالیتهای دانشگاه پس از کسب مجوز انتشار از مقام مافوق .

۳- نظارت در تنظیم برنامه های سخنرانی و مصابحه های تلویزیونی – رادیویی و مطبوعاتی رئیس واحد و احیاناً سایر مسئولین واحد .

۴- نظارت در تهیه ، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد .

۵- نظارت بر تنظیم برنامه و اداره امور کنفرانسها،سمینارها،بازدیدها و فعالیت های مشابه و ایجاد هماهنگی ها لازم .

۶- همکاری در تامین پرسنل مورد نیاز جهت تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از برنامه و رویدادهای مختلف اعم از افتتاح دوره ها ، مراسم فراغت از تحصیل – مراسم کارمند نمونه و برنامه های مشابه .

۷- نظارت بر تهیه و نگهداری آرشیو عکس و نمودار و پوستر و به نمایش گذاشتن آنها در مراسم به مناسبتهای مختلف .

۸- مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و صدور دستور استخراج مطالب اساسی به ویژه دانشگاهی توسط مسئولین مربوطه برای ارسال به مقام مافوق و سایر مسئولان واحد .

۹- ایجاد ارتباط با صاحبان منابع و بخش خصوصی جهت جلب حمایت و کمکهای مادی و معنوی آنان .

۱۰- بـرقراری ارتـبـاط مـداوم و مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی و سایر واحدهای دانشگاهی و موسسات آمـوزشـی و پژوهـشـی کـشـور به مـنـظور آگاهی از برنامه های علمی و آموزشی و سمینارهای آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم .

۱۱- . همکاری در انتشار خبرنامه و یا عملکرد سالانه دانشگاه بصورت ادواری پس از تصویب مراجع ذیصلاح و مافوق .

۱۲- نظارت بر نحوه کار پرسنل تحت سرپرستی ، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان .

۱۳- ارائه گزارش لازم از نحوه پیشرفت یارکورد و توقف فعالیتهای دفتر روابط عمومی باذکر دلایل توجیهی جهت مقام مافوق .

۱۴- انجام سایر امور محوله و مربوطه بنا به تشخیص و ارجاع مقام مافوق .

۱۵- شرکت در کلیه جلسات دانشگاه جهت هماهنگی امور .

۱۶ – ارائه گزارش شکایات ، نارسائیها و مشکلات احتمالی موجود در سطح دانشگاه به ریاست واحد .

************************************************************

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد آمادگی دارد با دریافت هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و راهکار در جهت موفقیت روز افزون و شناساندن عملکرد این واحد دانشگاهی گام بردارد.

مسیرهای ارتباطی:

تلفن تماس:۳۳۱۳۳۰۵۶        نمابر:۳۳۱۳۶۰۰۳     

پست الکترونیکی:am.ataeeazad@gmail.com