دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۹ فروردین , ۱۳۹۴
نویسنده : ehsan zarei

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک:

کلاسهای آزمایشگاه روز سه شنبه  به ترتیب ذیل در پژوهش سرای  دانش آموزشی برگزار میگردد.

قابل ذکر است در صورت نبودن دانشجویان درس مربوطه حذف میگردد.

 

نام آزمایشگاه

ساعات تشکیل کلاس

آزمایشگاه ترمو دینامیک

۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰

 

 

نظر بدهید