دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

img_9479

جعفر حیدری- مدیر امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی یکی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی واحد می باشد که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.

شرح وظایف مدیریت دانشجویی

۱٫ برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

۲٫ اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

۳٫ اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

۴٫ انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

۵٫ پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

۶٫ صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

۷٫ مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

۸٫ تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

۹٫ انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

۱۰٫ رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

۱۱٫ بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

۱۲٫ تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

۱۳٫ تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

۱۴٫ استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.

دانش آموخته به فردی اطلاق می شود که برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و دوره تحصیلی را بطور کامل وباگذراندن کلیه دروس مصوب رشته تحصیلی وبراساس موارد مندرج در آئین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیل به پایان رسانیده باشد.به عبارت دیگر هر دانشجو که کلیه واحد های درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی خود را برابر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه با موفقیت گذرانیده باشد دانش آموخته یا فارغ التحصیل آن رشته تلقی می شود.

اداره دانش آموختگان نیز یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت دانشجویی واحد می باشد که از وظایف مهم این اداره فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی (پی.اچ.دی)، و کلیه فرآیندهای مرتبط با فراغت از تحصیل دانشجویان می باشد.