دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۵ بهمن , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلیه کلاسهای استاد عواطف وفا روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ برگزار نمی گردد.

۲۵ بهمن , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بر همه دانشجویان مبارک.

۲ دی , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان عملی درسنقشه کشی(اتوکد)استاد دهقانپور روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۵ ساعت ۸:۰۰ برگزار می گردد.

۲ دی , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی کارآفرینی استاد حیدری روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۴ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

۲ دی , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی آشنایی با دفاع مقدس استاد حیدری روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ برگزار می گردد.

۲ دی , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی اقتصاد۲(کلان) استاد جمور روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۵ ساعت  ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰کلاس۱۰۰ برگزار می گردد.

۲۳ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان میانترم معادلات دیفرانسیل استاد شعبانی روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱ ساعت ۱۳:۰۰ کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد.

در صورت غیبت نمره صفر لحاظ می شود.

۲۳ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان کتبی آشنایی با قرآن کریم استاد مرادی روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۸ و دوشنبه مورخ۹۴/۹/۳۰ برگزار می گردد.

۲۳ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان شفاهی آشنایی با قرآن کریم استاد الوندی مرام روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.

۲۳ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی حسابداری صنعتی۱ استاد مرتضی اکبری روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۶ ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰  برگزار می گردد.

۱۶ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی حسابرسی۲ استاد آبباریکی روز سه شنبه مورخ۹۴/۹/۱۷  ساعت ۱۵:۴۵ الی۱۸:۰۰ کلاس ۲۰۲ برگزار می گردد.                              

۱۶ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلیه کلاسها نوبت اول(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰) برگزار نمی گردد.

۱۶ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

جلسه توجیهی کار آموزی استاد محمودیه روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۰ کلاس سایت۱  برگزار می گردد.                                

۱۴ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مکانیک:

کلاس آزمایشگاه فیزیک مکانیک روزهای یکشنبه ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵ و  آزمایشگاه فیزیک حرارت روزهای یکشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ واقع در    پژوهش سرای آموزش و پرورش (پشت مسجد جامع) برگزار می گردد.

۱۴ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس ریاضی گسستهاستاد سادات حسینی روز دوشنبه مورخ ۹۴/۹/۱۶ برگزار نمی گردد.

۱۴ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

امتحان میانترم اقتصاد۲(کلان) استاد جمور روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد.

۸ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی مهندسی نرم افزار(کارشناسی) استاد محمودیه روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۲ساعت۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ کلاس ۱۰۰برگزار می گردد.

۸ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته ۱ استاد محمودیه روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

۷ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلیه کلاسهای استاد کارخانه روز یکشنبه مورخ ۹۴/۹/۸ برگزار نمی گردد.

۷ آذر , ۱۳۹۴
نویسنده : محمد رئیسوند

کلاس حسابداری صنعتی۱ استاد مرتضی اکبری روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۷ برگزار نمی گردد.