دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات
۲۰ دی , ۱۳۹۵
نویسنده : مشکات مرسلی
۲۱ شهریور , ۱۳۹۵
نویسنده : مشکات مرسلی

قابل توجه دانشجویان عزیز:

  • پس از اخذ درس طراحی نهایی دانشجو موظف است فرم شماره یک (۱) را دانلود نموده و جهت تعیین استاد راهنما به مدیر گروه مراجعه نماید.
  • فرم پیشنهاد موضوع می بایست به صورت تایپ شده و با فونت B Lotus  باشد. و همچنین پرینت سایت پیشنهادی طرح نهایی را نیز به ضمیمه در ابعاد کاغذ A4 داشته باشد.
  •  جهت تعیین وقت دفاع، می بایست فرم مجوز دفاع را از سایت دانلود نموده و توسط استاد محترم راهنما تکمیل گردد. و دانشجو موظف است حداقل یک هفته قبل از دفاع با در دست داشتن فرم تکمیل شده جهت تعیین وقت دفاع، به دفتر گروه معماری مراجعه نماید.
  • دانشجو می بایست فرم شماره ۲ و ۳ را از سایت دانلود نموده و پرینت آن را در روز دفاع به همراه داشته باشد.

دانلود فرم طراحی نهایی (فرم شماره یک)

دانلود آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ناپیوسته معماری
دانلود فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی (پروپوزال)
دانلود فرم مجوز دفاع
دانلود فرم تعهدنامه اصالت اثر
دانلود فرم ارزشیابی و تعیین کیفیت پایان نامه (فرم شماره دو)
دانلود فرم صورتجلسه دفاعیه پایان نامه (فرم شماره سه)