دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
اطلاعیه های امور کلاس ها
استاد عواطف وفا
تاریخ : ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

کلیه کلاسهای استاد عواطف وفا روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ برگزار نمی گردد.

امور کلاسها
تاریخ : ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بر همه دانشجویان مبارک.

استاد دهقانپور
تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۴

امتحان عملی درسنقشه کشی(اتوکد)استاد دهقانپور روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۵ ساعت ۸:۰۰ برگزار می گردد.

استاد حیدری
تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۴

کلاس جبرانی کارآفرینی استاد حیدری روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۴ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

استاد حیدری
تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۴

کلاس جبرانی آشنایی با دفاع مقدس استاد حیدری روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ برگزار می گردد.

استاد جمور
تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۴

کلاس جبرانی اقتصاد۲(کلان) استاد جمور روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۵ ساعت  ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰کلاس۱۰۰ برگزار می گردد.

استاد طیبه شعبانی
تاریخ : ۲۳ آذر ۱۳۹۴

امتحان میانترم معادلات دیفرانسیل استاد شعبانی روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱ ساعت ۱۳:۰۰ کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد. در صورت غیبت نمره صفر لحاظ می شود.

استاد نبی الله مرادی
تاریخ : ۲۳ آذر ۱۳۹۴

امتحان کتبی آشنایی با قرآن کریم استاد مرادی روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۸ و دوشنبه مورخ۹۴/۹/۳۰ برگزار می گردد.

استاد الوندی مرام
تاریخ : ۲۳ آذر ۱۳۹۴

امتحان شفاهی آشنایی با قرآن کریم استاد الوندی مرام روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.

استاد اکبری
تاریخ : ۲۳ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی حسابداری صنعتی۱ استاد مرتضی اکبری روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۶ ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰  برگزار می گردد.

استاد آبباریکی
تاریخ : ۱۶ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی حسابرسی۲ استاد آبباریکی روز سه شنبه مورخ۹۴/۹/۱۷  ساعت ۱۵:۴۵ الی۱۸:۰۰ کلاس ۲۰۲ برگزار می گردد.                              

امور کلاسها
تاریخ : ۱۶ آذر ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان گرامی: کلیه کلاسها نوبت اول(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰) برگزار نمی گردد.

استاد محمودیه
تاریخ : ۱۶ آذر ۱۳۹۴

جلسه توجیهی کار آموزی استاد محمودیه روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۰ کلاس سایت۱  برگزار می گردد.                                

پژوهش سرا
تاریخ : ۱۴ آذر ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مکانیک: کلاس آزمایشگاه فیزیک مکانیک روزهای یکشنبه ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۱۵ و  آزمایشگاه فیزیک حرارت روزهای یکشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ واقع در    پژوهش سرای آموزش و پرورش (پشت مسجد جامع) برگزار می گردد.

استاد سادات حسینی
تاریخ : ۱۴ آذر ۱۳۹۴

کلاس ریاضی گسستهاستاد سادات حسینی روز دوشنبه مورخ ۹۴/۹/۱۶ برگزار نمی گردد.

استاد جمور
تاریخ : ۱۴ آذر ۱۳۹۴

امتحان میانترم اقتصاد۲(کلان) استاد جمور روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد.

استاد محمودیه
تاریخ : ۸ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی مهندسی نرم افزار(کارشناسی) استاد محمودیه روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۲ساعت۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ کلاس ۱۰۰برگزار می گردد.

استاد محمودیه
تاریخ : ۸ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته ۱ استاد محمودیه روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

استاد کارخانه
تاریخ : ۷ آذر ۱۳۹۴

کلیه کلاسهای استاد کارخانه روز یکشنبه مورخ ۹۴/۹/۸ برگزار نمی گردد.

استاد مرتضی اکبری
تاریخ : ۷ آذر ۱۳۹۴

کلاس حسابداری صنعتی۱ استاد مرتضی اکبری روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۷ برگزار نمی گردد.

استادجمور
تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد جمور روز پنچشنبه مورخ ۹۴/۹/۵ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰  برگزار می گردد.

استاد جمور
تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی اقتصاد کلان استاد جمور روز پنچشنبه مورخ ۹۴/۹/۵ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.

استاد عطایی دلشاد
تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۴

امتحان میانترم درس ریاضی کاربردی استادعطایی دلشاد روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۰ ساعت ۱۰:۱۵کلاس ۱۰۵ برگزار می گردد

استاد عطایی دلشاد
تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۴

امتحان میانترم درس ریاضی۲ استاد عطایی دلشاد روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۰ ساعت ۸:۰۰ کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.

استاد رستم آبادی
تاریخ : ۳ آذر ۱۳۹۴

کلاس جبرانی زبان عمومی استاد رستم آبادی روز جمعه مورخ ۹۴/۹/۶ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ و ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۴۵ کلاس ۱۰۰ برگزار می گردد.


طراحی شده توسط : شاتل دیتا