"انتصاب سرپرست معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد"

"انتصاب سرپرست معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد"

دکتر عسگری کیا طی حکمی سرپرست معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد را منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد با صدور حکمی دکتر مرتضی اکبری را به سمت سرپرست معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد منصوب کرد.

 

مهدی عسگری کیا در این حکم اظهار کرد: انتظار داریم در معاونت دانشگاه قانون‌مداری ، صداقت ، تکریم ارباب‌رجوع ، قاطعیت در رفتار و پرهیز از کار جناحی ، در دستور کار قرار گیرد. وی با اظهار امیدواری از این انتصاب تاکید کرد : نظر به تعهد ، درایت و تخصص ایشان شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد و پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.

سرپرست جدید حوزه معاونت واحد اسدآباد هم گفت : از اعتماد هیئت امنای استان و سرپرست دانشگاه برای تفویض این وظیفه خطیر تشکر می‌کنم و امیدوارم جواب  اعتماد ایشان را بدهم.

مرتضی اکبری بیان کرد : امیدوارم تمام ارکان شهرستان مانند قبل با دانشگاه تعامل مثبت دوسویه داشته باشند تا در راستای حرکت به سمت دانشگاه پیشرو ، هر چه ‌بهتر قدم برداریم.

مرتضی اکبری مدیر اداری و مالی واحد اسدآباد بوده و با مجوز هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان به عنوان سرپرست معاونت واحد اسدآباد معرفی گردید.


چاپ   ایمیل